Välkomna till familjen Grip

TERROR


Den moderlösa renkalven som vi födde upp med nappflaska,
Gismo hjälpte alltidtill med matningen och att valla in Terror till kåtan för natten


Här syns han tillsammans med sin "mor" Anna-Greta